U setu se nalazi: Klip, karike, cilindar, dihtunzi.