Posebna ponuda za GasGas SM 700 2022, Nova Cijena MPC: 83.900,00kn (11.135,44€).